Links

Hvilke love og regler gælder når du tager Kørekort

Her finder du links til de love og regler, som gælder når du tager kørekort, når du mister dit kørekort og når du kører bil.
Udover det du finder her, kan du få yderligere information hos Politiet og Færdselsstyrelsen.

Blanketter

 • Ansøgning om kørekort – P23. Bemærk: Alle sider skal printes. Ansøgers cpr.nr. skal noteres på alle sider.
 • Samtykkeerklæring – P23T. Erklæringen skal udfyldes af forældrer/værge hvis du er under 18 år. Den skal vedlægges Ansøgning om Kørekort når du indleverer ansøgningen til borgerservice samt når du går til teoriprøve og praktisk prøve. Når du fylder 18 år, skal den ikke længere bruges.
 • Ledsagerblanket. Til 17-årige og deres ledsager. Bør udfyldes og medbringes i bilen når den 17-årige kører bil.

Undervisningsplaner

Det køreskolen skal lære dig, når du tager kørekort.

 • Kategori A, A1, A2 – Motorcykel. Se seneste ændringer i kolonnen til højre.
 • Kategori B – Almindelig bil. Se seneste ændringer i kolonnen til højre.
 • Kategori C – Stor lastbil. Se seneste ændringer i kolonnen til højre.
 • Kategori C1 – Lille lastbil. Se seneste ændringer i kolonnen til højre.
 • Kategori D – Stor bus. Se seneste ændringer i kolonnen til højre.
 • Kategori D1 – Lille bus. Se seneste ændringer i kolonnen til højre.
 • Kategori B/E – Almindelig bil med stort påhængskøretøj. Se seneste ændringer i kolonnen til højre.
 • Kategori C/E – Stor lastbil med stort påhængskøretøj. Se seneste ændringer i kolonnen til højre.
 • Kategori C1/E – Lille lastbil med stort påhængskøretøj. Se seneste ændringer i kolonnen til højre.
 • Kategori D/E – Stor bus med stort påhængskøretøj. Se seneste ændringer i kolonnen til højre.
 • Kategori D1/E – Lille bus med stort påhængskøretøj. Se seneste ændringer i kolonnen til højre.

Lærervejledninger

Billedet til kørekortet

Særligt for frakendelser pga. spiritus- og narkokørsel

Særligt for Kørekort til 17-Årige

Hvordan skal teori- og køreprøver afholdes og bedømmes

Diverse love, bekendtgørelser, cirkulærer mm.