Pauser i Køreundervisningen

Pas på pauser når du tager kørekort

Når du tager kørekort må der ikke gå for lang tid imellem du får undervisning. Hvis du ikke har modtaget undervisning af en kørelærer i teori eller praktisk kørsel i 3 måneder, vil det altid få konsekvens for din fortsatte køreundervisning. Det er underskrifterne og datoerne i din lektionsplan der afgør om din pause bliver for lang. Derfor er det vigtigt at alle repetitionslektioner skrives i lektionsplanen – de tæller nemlig også som undervisning.

OBS Særlige pauseregler for Kørselsforbud

Hvis du har fået kørselsforbud og du holder pause i mere end tre måneder, skal du starte helt forfra på den særlige køreundervisning. Reglerne herunder gælder altså IKKE for kørselsforbud.

Hvordan beregnes de tre måneder?

De 3 måneder beregnes på denne måde. Du havde sidste undervisning d. 12.04.2017. Du skal have undervisning senest d. 11.07.2017 – d. 12.07.2017 er der gået 3 måneder.

Årsagen til pausen.

Det er uden betydning hvorfor du har holdt pause. Der er ingen tolerance overfor langtidssygdom, hospitalsindlæggelser, ferier, udlandsophold eller nogen anden årsag. Der gælder kun de tre måneder.

Teoriprøve og køreprøve

Teori- og køreprøve tæller ikke som undervisning og har derfor ingen indflydelse på om din pause bliver for lang.

Lovgrundlaget

Du kan læse om pausereglerne i Bekendtgørelse om kørekort, bilag 4.

Beregn din pause

Se om du har holdt for lang pause og hvilken konsekvens det får for dig. Indtast alle oplysninger nedenfor.

Hvornår har du sidst fået undervisning?

Det er den seneste dato der er underskrevet i lektionsplanen (logbogen).

Har du fået undervisning i undervisningsplanens afsnit 7?

Det er det som hedder det 7.1, 7.2, 7.3… osv. i din lektionsplan (logbog).

Ja
Nej
Har du haft mindst 2 kørelektioner á 45 minutter på vej?
Ja
Nej
Har du bestået teoriprøven og er den stadig gyldig?

Teoriprøven er kun gyldig i et år. Hvis den er blevet for gammel gælder den ikke længere.

Ja
Nej
Har du været på køreteknisk anlæg (glatbanen)?
Ja
Nej