Kørselsforbud

Hvornår får man kørselsforbud

Hvis du har fået frakendt føreretten og dine overtrædelser af færdselsloven er begået inden for de første tre år, efter du har fået kørekort første gang, vil du blive pålagt et kørselsforbud. Hvis du har fået kørselsforbud skal du aflevere dit kørekort til politiet.

Kørselsforbud pga. spirituskørsel.

For at generhveve føreretten efter at have fået kørselsforbud pga. spirituskørsel, skal du gennemgå et kursus i Alkohol og Trafik før du kan gå til teoretisk og praktisk køreprøve. Der er ikke krav om at du skal have køreundervisning.
Læs mere om kursus i Alkohol og Trafik HER

Kørselsforbud af andre årsager

Hvis du har fået kørselsforbud af andre grunde end spirituskørsel, skal du modtage særlig køreundervisning før du kan gå til teoretisk og praktisk prøve. Reglerne for særlig køreundervisning er.


Undervisningskrav

Før du kan få dit kørekort tilbage, skal du modtage undervisning på en køreskole og bestå en teoriprøve og en praktisk prøve.

Undervsiningensforløbets varighed og mindste antal lektioner

 • Undervisningsforløbet skal varer mindst 8 undervisningsdage
 • Du skal modtage mindst 8 lektioner a mindst 45 minutters varighed i teorilokale, som skal være gennemført inden teoriprøven
 • Du skal modtage mindst 8 lektioner a mindst 45 minutters varighed i praktisk køreundervisning, som skal være gennemført inden teoriprøven

Undervisningen skal omfatte følgende afsnit i undervisningsplanen

 • 4. afsnit: Trafikantadfærd
 • 6. afsnit: Grundregler for kørsel
 • 7. afsnit: Manøvrer på vej (alle manøvrer skal gennemføres – også mørkekørsel)
 • 8. afsnit: Særlige risikoforhold.

Lektionsplan, ansøgning om kørekort og underskrifter

 • Der skal anvende en lektionsplan. Efter hver lektion som er gennemført tilfredstillende skal du og kørelæreren skrive under på at undervisningen er givet.
 • Hvis der anvendes en alm. standardiseret lektionsplan, skal det markeres på lektionsplanen, at den er anvendt i forbindelse med særlig køreundervisning.
 • I ansøgning om kørekort (som du får fra politiet), skal din kørelærer skrive under på at du har modtaget teoriundervisning og praktisk undervisning efter reglerne.
 • Du og din kørelærer skal underskrive erklæring om køreundervisning i ansøgning om kørekort.

Du skal iøvrigt være opmærksom på at:

 • Hvis du har kørekort til flere kategorier og du gerne vil beholde dem, skal du bestå både teoriprøven og køreprøven senest i andet forsøg. Hvis du dumper 2 gange til teoriprøven eller 2 gange til køreprøven, mister du alle de kategorier du har og skal generhverve dem alle hver for sig, hvis du ønsker at få dem tilbage.
 • Hvis du har fået frakendt føreretten i tre år eller mere, eller der ved berammelsen af den praktiske prøve, hvorved din samlede kontrollerende køreprøve bestås, er forløbet mere end tre år efter frakendelses- eller inddragelsesperiodens begyndelse, skal du generhverve samlige kategorier du er i besidelse af, hvis du ønsker at beholde dem.

Du kan læse om reglerne i Bekendtgørelse om kørekort. Find den opdaterede bekendtgørelse her.