Køreprøven


Den sidste test

Køreprøven er den sidste test af dig inden du får dit kørekort i hånden. Du skal vise at dine kundskaber, praktiske færdigheder og din adfærd i trafikken er sikker og lovlig, sådan som det er fastsat i køreuddannelsen. Du skal ikke nødvendigvis køre fejlfrit, men dine fejl må ikke være størrer end du kan løse dem sikkert og alene.
Få tips og råd til køreprøven her.
Er du nervøs for køreprøven? Så se her.

Hvordan bedømmer politiet din køreprøve

Der er naturligvis regler for hvordan køreprøver skal afholdes og bedømmes. Dokumenterne her er helt officielle og ligger på politiets hjemmeside.
Retningslinier for køreprøver. En detaljeret beskrivelse af hvordan alle typer prøver skal afholdes. Se dem her.
Fejlkatalog. Eksempler på hvordan politiet bedømmer fejl under den praktiske køreprøve. Se det her.
Bedømmelsesskema. Et fejlskema som polititet benytter til den praktiske køreprøve til alle kategorier. Se det her.

Hvor længe varer en køreprøve

Politiet har afsat ca 45 minutter til din prøve. Heraf skal køretiden varer mindst 25 min. Køreprøven kan dog forlænges eller afbrydes hvis den prøvesagkyndige skønner at det er nødvendigt.

Hvordan forløber en køreprøve

Prøven begynder

Når den sagkyndige ankommer, siger i goddag til hinanden. Ofte snakker i lidt med hinanden.

Din identitet og din undervisning kontrolleres

Derefter skal den prøvesagkyndige tjekke din identitet og kontrollere at din undervisning er foregået efter reglerne – f.eks. at du ikke har holdt for lange pauser og at du har de rigtige underskrifter. Det er normalt en formalitet.
Du skal medbringe de samme dokumenter som du havde med til teoriprøven. Se dem her.

Kontrolprøven

Den prøvesagkyndige vil bede dig om at kontrollere, at 3 forskellige forskellige dele af bilen er i forsvarlig stand. Det du skal kunne kontrollere til køreprøven, skal din kørelærer have gennemgået med dig, så du ikke er i tvivl.
Hvis du ikke kan løse de 3 opgaver, vil den prøvesagkyndige give dig yderligere 1-2 opgaver. Hvis du ikke kan løse alle fem opgaver er prøven slut.

Klik her og læs hvad du skal kunne kontrollerer på bilen.

Så skal du kører

Køretiden varer ca. 25 minutter. I den tid skal du vise, at du kan køre lovligt og sikkert nok til at du kan få lov til at øve videre på egen hånd. Mindre fejl vil normalt ikke betyde at du dumper.

Den prøvesagkyndige vil guide dig på samme måde som din kørelærer. Dvs. at du i tide for at vide når du skal svinge til højre eller venstre og lignende, således at du har tid til at udføre manøvren. Får du intet at vide, skal du følge vejens forløb og de anvisninger for færdslen der findes (færdselstavler og lign.).

Der kan blive temmelig stille i bilen
Det er vigtigt at du har ro til at koncentrere dig. Derfor skal du ikke forvente at der bliver snakket under prøven. Hvis du og den sagkyndige alligevel snakker om et eller andet, så må det ikke gå ud over din kørsel. Ti stille hvis du skal koncentrere dig, på samme måde vil den sagkyndige tie stille, når han/hun mener at du skal ha ro til at koncentrere dig. Du er til en køreprøve – ikke en taleprøve!

Køreprøven slutter

Du er først færdig når du har slukket blinklys, sat i frigear, trukket håndbremsen og slukket motoren. Den prøvesagkyndige fortæller om du har bestået. I evaluerer prøven og der skal skrives papirer – helst et kørekort.

Share