Køreprøven

Fakta om køreprøven

Hvor længe varer en køreprøve?

Politiet har afsat ca. 45 minutter til din prøve. Du skal kører i mindst 25 minutter. Udover køretiden skal du lave 2 baglæns manøvrer. Køreprøven kan dog forlænges eller afbrydes hvis den prøvesagkyndige skønner at det er nødvendigt.

Hvilke baglæns manøvrer skal jeg kunne?

  • Parallelparkering på jævn, svagt stigende eller svagt faldende vej.
  • Parkere forlæns i parkeringsbås og bakke ud af båsen på jævn, svagt stigende eller svagt faldende vej.
  • Parkere baglæns i parkeringsbås og køre forlæns ud af båsen på jævn, svagt stigende eller svagt faldende vej.
  • Bakke lige evt. med præcis opbremsning ved siden af f.eks. en lygtepæl eller postkasse.
  • Bakke højre rundt om et hjørne og samtidig blive i egen vognbane. Afstanden til kantstenen er mindre væsentlig, men du skal kunne fortsætte baglænskørslen nogenlunde parallelt med kantstenen.
  • Trepunktsvending.

Hvordan forløber en køreprøve?

Den sagkyndige dukker op

Når den prøvesagkyndige ankommer, siger i goddag til hinanden. Ofte snakker i lidt sammen inden prøven begynder.

Din identitet og din undervisning kontrolleres

Den prøvesagkyndige skal kontrollere din identitet og at din undervisning er foregået efter reglerne – f.eks. at du ikke har holdt for lange pauser og at du har de rigtige underskrifter. Du skal medbringe de samme dokumenter som du havde med til teoriprøven. Se dem her.

Kontrolprøven

Du vil blive bedt om at kontrollere, at 3 forskellige forskellige dele af bilen er i forsvarlig stand. Hvis du ikke kan løse de 3 opgaver, vil den prøvesagkyndige give dig yderligere 1-2 opgaver. Hvis du ikke kan løse alle fem opgaver er prøven slut. Klik her og læs hvad du skal kunne kontrollerer på bilen.

Så skal du kører

Nu skal du vise, at dine kundskaber, praktiske færdigheder og din adfærd i trafikken er sikker og lovlig nok til at du kan få lov til at øve videre på egen hånd. Du skal ikke nødvendigvis køre fejlfrit, men dine fejl må ikke være størrer end du kan løse dem sikkert og alene.

Den prøvesagkyndige vil guide dig på samme måde som din kørelærer. Dvs. at du i tide for at vide når du skal svinge til højre, venstre eller lignende, således at du har tid til at udføre manøvren. Får du intet at vide, skal du følge vejens forløb og de anvisninger for færdslen der findes (færdselstavler, afstribninger på kørebanen og lign.).

Der kan blive temmelig stille i bilen

Det er vigtigt at du har ro til at koncentrere dig. Derfor skal du ikke forvente at der bliver snakket under prøven. Hvis du og den sagkyndige alligevel snakker om et eller andet, så må det ikke gå ud over din kørsel. Ti stille hvis du skal koncentrere dig, på samme måde vil den sagkyndige tie stille, når han/hun mener at du skal ha ro til at koncentrere dig. Du er til en køreprøve – ikke en taleprøve!

Køreprøven slutter

Du er først færdig når du har slukket blinklys, sat i frigear, trukket håndbremsen og slukket motoren. Den prøvesagkyndige fortæller om du har bestået. I evaluerer prøven og der skal skrives papirer – helst et kørekort.


Hvordan bedømmer de prøvesagkyndige din køreprøve?

Der er regler for hvordan køreprøver skal afholdes og bedømmes. Dokumenterne her er helt officielle og ligger på politiets hjemmeside.

  • Retningslinier for køreprøver. En detaljeret beskrivelse af hvordan alle typer prøver skal afholdes. Se dem her.
  • Fejlkatalog. Eksempler på hvordan politiet bedømmer fejl under den praktiske køreprøve. Se det her.
  • Bedømmelsesskema. Et fejlskema som polititet benytter til den praktiske køreprøve til alle kategorier. Se det her.