Om Teoriprøven

Hvor afholdes teoriprøven?

Teoriprøven afholdes af politiet, normalt på en politistation.

Hvor længe varer teoriprøven?

Teoriprøven varer 25 minutter.

Hvad består teoriprøven af?

Prøven består af 25 billeder. Til hvert billede er der 2-4 spørgsmål. Billederne er ofte taget fra førersædet i en bil og forestiller en kørselssituation. Spørgsmålene skal besvares med et JA eller et NEJ. Svarer du forkert på et eller flere af spørgsmålene til et billede, har du fejl i det billede og det giver een fejl i teoriprøven.

To slags teoriprøver

Den danske teoriprøve skal ændres, så den lever op til nutidens krav og teknik. Derfor findes der i dag to forskellige teoriprøver. Den traditionelle teoriprøve og den digitale teoriprøve. Den digitale prøve findes indtil videre kun i Hillerød og Køge, hvor systemet er blevet testet siden februar 2010. I resten af landet benyttes stadig den traditionelle teoriprøve.

Har jeg bestået?

For at bestå teoriprøven, må du højst have fejl i 5 ud af de 25 billeder. Det betyder at du skal svare rigtigt på alle spørgsmål i 20 af de 25 billeder.

Den traditionelle teoriprøve

Den traditionelle teoriprøve består af 25 billeder der vist på et lærred. Spørgsmålene skal besvares med et JA eller NEJ på et afkrydsningsark. Alle oplysninger og spørgsmål bliver læst op – der er intet på skrift. Prøven er på tid. Dvs. at billederne skifter automastisk. Det er muligt at rette dine svar men du har ikke meget tid til det. Se her hvordan du retter et svar korrekt.

Du er ikke alene

I er flere som er til teoriprøve samtidig. I vil sidde ved hvert jeres bord og se op mod lærredet hvor lysbillederne bliver vist.

Billedkvalitet

Der har været problemer med billekvaliteten, men fra 1. juli 2012 skulle det ikke længere være et problem.

Afkrydsningsskema til teoriprøven

Autoskolens afkrydsningsskema til teoriprøven, kan gratis downloades her.

Den digitale teoriprøve

Du gennemfører den digitale teoriprøve ved en computer. Spørgsmål og svarmuligheder vises på skærmen som tekst og kan høres i hovedtelefoner. Spørgsmålene besvares med et JA eller NEJ ved et klik med musen. Du har max. 25 minutter til den digitale teoriprøve og du bestemmer selv hvor længe du vil være om det enkelte billede. Du kan gå tilbage og rette dine svar. Hvis du bliver færdig før tid, kan du vælge at afslutte prøven.

Hvad synes eleverne om den digitale teoriprøve

Vi får rigtig mange positive tilbagemeldinger fra elever som har taget den digitale teoriprøve. Især at man selv bestemmer tempoet og at man kan gå tilbage til de billeder man var i tvivl om og tjekke svarerne en ekstra gang, er eleverne glade for. Og så er billedkvaliteten fin.

Hvad er anderledes ved den digitale teoriprøve

Mulighed for at rette fejl.

De fleste elever oplever at de er færdige før tid. På den måde bliver der tid til at tjekke sine svar en ekstra gang – hvilket er fint. MEN nogle elever bruger den ekstra tid på at blive i tvil om deres svar og retter deres (ofte) rigtige svar til et forkert. Vi anbefaler at du kun retter dine svar hvis du pludselig opdager noget som får dig til at sige “Nå nej” – hvis du kun bliver i tvivl om svaret, så lad det være.

Prøv en digital teoriprøve

På trafiktesten.dk kan du prøve en digital teoriprøve. Klik på Start Trafiktesten.

Fremtiden for den digitale teoriprøve

Det ser desværre ud til at udviklingen af den digitale teoriprøve er gået i stå. Der er så vidt vides ingen plan for hvornår andre byer får de nye prøver og politiets side om den digitale teoriprøve er ikke blevet opdateret siden d. 26. februar 2010.

Læs mere om den digitale teoriprøve

Læs mere om den digitale teoriprøve på Politiets hjemmeside,

Se pjecen om det digitale teoriprøvesystem.