Forstå Teoriprøven og Bestå

Lær at forstå teoriprøven

For at bestå teoriprøven, er det desværre ikke nok at forstå færdselsreglerne. Du skal også forstå spørgsmålene, den måde de er formuleret på og ikke mindst, skal du kunne læse billederne rigtigt.

Alting står stille på billederne i teoriprøven

Den udvikling i trafikken som vi er vant til at følge med i når vi kører bil, er ikke til stede i teoriprøven. Derfor er der ting du er nødt til at vide noget om. F.eks.

 • Hvor hurtigt kører cyklisten?
 • Hvor langsomt kører en bil der kører langsomt?
 • Hvorfor standser cyklisten ikke for rødt?
 • Hvorfor kører du langsommere end du må?

Gratis afkrydsningsark

Skal du bruge et afkrydsningsark til teoriprøver, kan du gratis downloade Autoskolens afkrydsningsark.


Gå systematisk frem

Når der kommer et nyt billede

 1. Læg først mærke til hvor du er i billedet. Billedet er som regel taget fra førersædet i bilen.
 2. Dernæst registrerer du systematisk hvad der er på billedet. Du skal ikke tage stilling til det, kun registrere.
 3. Så kommer startoplysningerne. “Du kører 40 km/t, der er ingen kørende bagude, hvordan vil du fortsætte…

Nu ved du alt hvad du skal vide

Nu findes der kun det, du har set på billedet. Det der er læst op er noget du ved, fordi du allerede har set det eller gjort det. Det svarer til at du kommer kørende, ser ting, reagerer på dem og pludselig fryser vi billedet og spørger “hvordan vil du fortsætte?”

Hastighed

Din hastighed

Når du får at vide hvor hurtigt du kører, skal du ligge mærke til hvor hurtigt du må køre. Du skal altid kører med den højest tilladte og forsvarlige hastighed. Det betyder, at hvis du får at vide, at du kører 40 km/t på en vej hvor du må køre 50 km/t, så har du allerede sat farten ned med 10 km/t. Det vil f.eks. ofte være tilstrækkelig fartnedsættelse til et sving, med mindre vejen er smal, glat eller lign.

Bremse og standse er ikke det samme

Spørgsmål nr. 1: Jeg bremser?
Betyder, at du nedsætter hastigheden, ved at træde på bremsen. Men du standser ikke.
Spørgsmål nr. 2: Jeg standser?
Betyder, at du træder på bremsepedalen, indtil bilen standser og holder stille.

Andre trafikanters hastighed

Hvor hurtigt er langsomt?

“Du er ved at indhente bilen foran, der kører langsomt”
Hvis bilen du indhenter kører langomt, så må du køre hurtigt. Dermed vil du også hurtigt kunne overhale bilen og det skal du som udgangspunkt.
Hvis du IKKE overhaler bilen med det samme, skal du bremse og selv kører langsomt. Det skal du kun hvis der er noget særligt som forhindrer en overhaling, f.eks. modkørende, forbud mod overhaling.

Kører cyklisten og hvor hurtigt

For at vide om cyklisten kører eller holder stille, skal du se på fødderne.

 • Er fødderne på pedalerne, så kører cyklisten med en hastighed svarende til en gennemsnits cyklist, ca. 20 km/t.
 • Er mindst en fod på jorden, så holder cyklisten stille.
 • Hvis cyklisten rækker hånden op til stoptegn bremser cyklisten – har du set det i en teoriprøve?
 • Hvis cyklisten kører ude på vejen (mindst en meter fra kanten), er det tegn på at cyklisten slingrer og dermed kører langsommere end 20 km/t. Det kan være fordi cyklisten kører op ad bakke, lige er sat i gang, er gået ned i fart for at svinge, er tungt læsset eller lignende.

Hastighedstavler

Lokal hastighedsbegrænsning ophører

Når en lokal hastighedsbegænsning (f.eks. 40, 60, 70 km/t) ophører, så er det den den gennerelle hastigheds begrænsning der gælder. Det betyder at du må køre enten 50, 80 eller 130 km/t.

Ophør af lokal hastighed

Hastigheden efter færdselstavlen er 80 km/t eller 130 km/t.
Du er udenfor tættere bebygget område. Derfor må du som udgangspunkt køre 80 km/t. Er du på Motorvej, må du køre 130 km/t. (Du er ikke i tvivl om du er på motorvej.)

Ophør af lokal hastighedsbegrænsning

Hastigheden efter færdselstavlen er 50 km/t.
Du kan se at du er i tættere bebygget område, fordi der er en undertavle om tættere bebygget område under færdselstavlen der ophæver den lokale hastighedsbegrænsning.

Særlig opmærksom

Hvad skal du være særlig opmærksom på?

Du skal være særlig opmærksom på ting der har betydning for din kørsel de næste 2-4 sekunder. Hvis du bremser for noget (f.eks. børn), så skal du ikke være særlig opmærksom på ting, som kommer efter det du bremsede for – de ting vil du ikke længere nå frem til indenfor 2-4 sekunder.

Orientering

Du skal sætte i gang fra kanten af vejen, skifte vognbane, flette ind på motorvejen eller lignende. Før du udfører manøvren, skal du naturligvis orientere dig i sidespejlet og over skulderen.

Der er ingen kørende bagude

Hvis du får at vide at der er ingen kørende bagude, så er det noget du ved, fordi du allerede har orienteret dig korrekt. Derfor kan du godt udføre manøvren, med mindre noget andet taler imod.

Du får ikke noget at vide om bagfra kommende

Hvis du ikke får noget at vide om bagfra kommende, så har du ikke orienteret dig over skulderen og tjekket den blinde vinkel endnu. Derfor skal du ikke udføre manøvren med det samme. Selvom du kan se i sidespejlet at der er frit, skal du først orientere dig ved at se bagud og afdække den blinde vinkel.


Typiske faldgruper i teoriprøven

Siger du dig selv imod?

Der findes spørgsmål i teoriprøven hvor du nemt kan komme til at modsige dig selv.

 • Hvis du svarer JA til at fortsætte med uændret hastighed, så skal du svare NEJ til at flytte foden til bremsen. Når du flytter foden til bremsen, fortsætter bilen ikke med uændret hastighed.
 • Hvis du svarer NEJ til at skifte bane, skal du svare JA til at holde din bane. Det er jo konsekvensen af at du ikke skifter bane.

Findes problemet eller opfinder du det?

Pas på du ikke kommer til at opdigte problemer som kunne eksistere men ikke findes på billedet.

 • Vil du være særlig opmærksom på sidevind?
  Hvis der er problemer med sidevind, så SKAL du kunne se at det blæser, f.eks. på en vindpose, et flag eller lignende.
 • Vil du være særlig opmærksom på vejens omgivelser?
  På billedet nærmer du dig en skov med grønne blade på træerne. Det kan godt være at skoven kan give problemer med nedfaldne blade om efteråret. Men nu er bladene grønne og sidder på træerne og derfor skal du ikke være særlig opmærksom på vejens omgivelser.

Forhold dig til hvert enkelt spørgsmål og svar på det

Du skal svare på hvert enkelt spørgsmål og ikke vente på eet spørgsmål som indeholder alle de korrekte svar.

Simple spørgsmål

Det kan sagtens ske, at du synes spørgsmålene er for nemme, som i eksemplet nedenunder. Pas på du ikke begynder at lede efter et problem som ikke er der. Nogen gange er det bare nemt. F.eks:

Du har ubetinget vigepligt og der er både biler, cykler, knallerter, motorcykler og fodgængere som du skal holde tilbage for.

 • Spørgsmål nr. 1: Vil du holde tilbage for biler?  Svaret er JA
 • Spørgsmål nr. 2: Vil du holde tilbage for cykler?  Svaret er JA
 • Spørgsmål nr. 3: Vil du holde tilbage for knallerter?  Svaret er JA
 • Spørgsmål nr. 4: Vil du holde tilbage for motorcyklen?  Svaret er JA

Fire gange JA og videre til næste billede.

Svar hurtigt

Når du øver dig, så prøv at svare med det samme du får spørgsmålet. Undgå at bruge for lang tid på eet spørgsmål.
Sæt dit kryds også selvom den rigtige løsning nogle gange kommer til sidst. Har du sat dit kryds, så ved du hvad du skal rette.

I tvivl om svaret?

Er du i tvivl om svaret, så følg din første indskydelse (du har hørt svaret før). Sæt dit kryds, glem spørgsmålet og vær klar til det næste billede.
Der er mindst 50% sandsynlighed for at dit kryds er sat rigtigt. Men hvis du bruger for lang tid på et billede, så er det næsten 100% sikkert at du ikke er klar når det næste billede kommer og derfor får fejl i de næste billeder.

Sæt dine kryds rigtigt

Gælder kun den traditionelle teoriprøve – ikke den digitale teoriprøve.

svar1.png

Her er alle kryds er sat rigtigt.
Sørg for at alle dine kryds er indenfor afkrydsningsfeltet.

Her er første spørgsmål rettet fra JA til NEJ.
Hvis du vil rette svaret fra JA til NEJ, så fyld JA rubrikken helt ud og sæt kryds i NEJ.

Her er første spørgsmål rettet tilbage til JA.
Hvis du vil rette tilbage til JA, så udfyld også NEJ rubrikken og sæt kryds til venstre for JA rubrikken.

SÅ STOP DOG!!!
Du bruger for meget tid på at rette dine svar. Ret kun en gang. Er du i tvivl, så lad det være og kom videre. Den første indskydelse er alligevel ofte rigtig.