Kontrol af bilen til Køreprøven

Du skal kontrollere 3-5 dele af bilen

Til køreprøven vil den sagkyndige bede dig om at kontrollere, at 3 forskellige dele af bilen er i forsvarlig stand. Hvis du ikke kan løse de 3 opgaver, vil den prøvesagkyndige give dig yderligere 1-2 opgaver.

Kan du ikke løse nogen fem kontrolopgaver er køreprøven dumpet. Derfor skal din kørelærer gå det hele igennem med dig før du skal til køreprøve, så du kender den bil du skal kunne kontrollere.

Din kørelærer vil måske lærer dig mere end der står her, hvilket kan være meget fornuftigt. Du skal f.eks. kunne tænde de forskellige lygter der findes på bilen og kende bilens advarsler og kontrollampernes betydning og kunne reagerer rigtigt på dem. Download “Kontrol af bilen til køreprøven” som pdf-dokument – Ikke opdateret udgave


Styretøj

Ratslør

Ratslør er det stykke du kan dreje rattet uden at hjulene bevæger sig. Nyere biler må normalt ikke have ratslør hvilket betyder at hjulene straks skal følge rattets bevægelse.
Sådan kontrollerer du ratslør. Start motoren hvis bilen har servostyring. Bevæg rattet hurtigt frem og tilbage i små ryk og se efter at venstre forhjul bevæger sig. For at kontrollere ratslør på højre forhjul, skal du bede din sagkyndige bevæge rattet og du skal gå over til det højre forhjul og se at det bevæger sig.

Servovæske

Hvis bilen har servostyring med servovæske, skal servobeholderens væskestand følge bilens forskrifter. Hvis bilen har elektronisk servostyring, er der ingen væskebeholder.
Sådan kontrollerer du servovæskebeholderen. Åben til motorummet og find servobehoderen og se om væskestanden er mellem min og max mærket. Er det ikke muligt at komme til servobeholderen, skal du kontrollere at kontrollampen for servovæske og servostyring slukker (se nedenfor).

Kontrollamper til styretøjet

Advarselslampe for servostyring
Lampe for servovæske og servostyring
Lampen skal slukke når du tilslutter tændingen. Gør den ikke det, er der fejl i servostyringen og fortsat kørsel kan være forbudt (se bilens instruktionsbog).
Kontrollampe for elektronisk servostyring
Lampe for elektronisk servostyring
Lampen skal slukke når du tilslutter tændingen. Gør den ikke det, er fortsat kørsel forbudt.

Bremsesystemet

Bremsepedalen

Bremsepedalen må ikke kunne trædes i bund. Hvor langt ned den må komme afhænger af bilen (normalt må bremsepedalen kun kunne trædes halvt ned). Bremsepedalen må heller ikke synke, mens den holdes nedtrådt ved konstant tryk
Sådan gør du. Træd hårdt på bremsepedalen og hold trykket. Se på pedalen for at kontrollerer at den ikke kommer længere ned end den må. (Hvis du er i tvivl kan du træde koblingen i bund og kontrollere forskellen på de to pedaler. Koblingenspedalen kan altid komme helt i bund.)
Når du holder bremsepedalen nedtrådt, må den ikke synke længere ned uanset hvor længe og hvor hårdt du træder på den.

Vakuumforstærkeren

Vakuumforstærkeren (eller bremseforstærkeren) forstærker dit tryk på bremsepedalen ved hjælp af vakuum.
Sådan kontrollerer du vakuumforstærkeren. Træd 4-6 gange på bremsepedalen. Træd bremsepedalen i bund og hold trykket imens du starter motoren. Bremsepedalen skal nu synke et lille stykke. Gør den det, så virker vakuumforstærkeren.

Bremsevæskebeholderen

Bremsevæskebeholderen skal være fyldt korrekt. Mangler bilen bremsevæske er det farligt og forbudt at køre.
Sådan kontrollerer du bremsevæskebeholderen. Åben til motorrummet og find bremsevæskebeholderen. Find MIN og MAX mærket på beholderen og kontroller at væskeniveauet er imellem. Er der ingen MIN og MAX afmærkning på beholderen, skal du kontrollerer at kontrollampen for bremsefejl slukker (se nedenfor).

Kontrollamper til bremsesystemet

Kontrolla,per for Bremsefejl.
Lampe for bremsefejl.
Lampen skal slukke når du tilslutter tændingen (på nogle biler skal håndbremsen ligges ned før lampen slukker). Slukker lampen ikke, mangler bilen bremsevæske og fortsat kørsel er forbudt.
 
Kotrollampe til ABS bremser
Lampe for ABS bremsesystemet.
Lampen skal slukke når du tilslutter tændingen. Gør den ikke det, er det kun tilladt at køre til værksted, med forsigtighed (se bilens instruktionsbog).
 
Kontrollampe for håndbremse eller parkeringsbremse
Lampe for parkeringsbremse / håndbremse.
Lampen skal slukke når du ligger håndbremsen ned. Slukker lampen ikke, er forstsat kørsel forbudt.
 

Lygter, reflekser og horn

Generelle regler for lygter og reflekser

Alle lygter og reflekser skal være hele og rene. Alle lygter skal kunne lyse og lygter i et lygtepar skal have ens lysstyrke og farve.

Nærlys

Nærlyset må ikke blænde. Derfor skal overkanten af lysgrænsen falde med mindst 1%. Stil dig foran nærlyslygten. På højre lår sætter du en finger i lysgrænsens øverste kant. Gå 1 meter tilbage og lysgrænsen skal være faldet med mindst 1 cm.

Stoplygter

Stoplygterne skal lyse væsentligt kraftigere end baglygterne. Du skal bede den sagkyndige træde på bremsen, så du kan se at de tre stoplygter virker.

Blinklygter

Blinklygterne skal blinke med gult lys, der tydeligt kan ses i sollys. Hvis blinklygterne blinker væsentligt hurtigere end sædvanligt, er det normalt tegn på, at en eller flere blinklygter ikke virker.

Havariblink

Havariblinket skal kunne tænde alle blinklygter samtidig. Tænd det og tjek at alle 6 blinklygter blinker.

Nummerpladelygter

Nummerpladelygterne skal have hvidt lys, der kan belyse den bageste nummerplade, så den kan læses på 20 m. afstand.

Horn

Hornet skal have en klar, konstant tone. Tryk på hornet og lyt.


Motor og udstødning

Motoren må ikke udvikle unødig røg

Udstødningsrøgen skal være usynlig. Når motoren er kold, kan røgen dog være hvid (vanddamp). Start motoren og gå om til udstødningsrøret og se efter.

Motoren må ikke udvikle unødig støj

Når motoren speedes op, skal støjen stige jævnt i forhold til trykket på speederen. Det kan gøres i frigear når du holder stille, men det kan også høres når du kører og accelererer.

Udstødningssystemet skal være tæt

Når motoren speedes op, skal støjen komme fra motoren. Kommer støjen nedenunder bilen er udstødningssystemet utæt.

Udstødningsrøret skal sidde fast

Mærk forsigtigt efter. Pas på, udstødningsrøret er beskidt og kan være brandvarmt. Tag handsker på.

Motorolie

Motorolien skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde. Det måles på oliemålepinden. Åbn til motorrummet. Træk pinden op og tør den samtidig af med papir. Sæt den helt på plads og træk den op igen. Oliestanden skal være indenfor min og max mærket eller indenfor “knækket” på pinden.
Er der ikke nok motorolie vil advarselslampen for motorolie tænde. Derfor skal du kunne udpege kontrollampen for motorolie.

Kølervæske

Kølervæsken skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde bedømt efter instruktionsbogens anvisninger og ikke under min mærket. Er der fejl ved kølervæsken vil advarselslampen for kølervæske tænde. Derfor skal du kunne udpege kontrollampen for kølervæske.

Kontrollamper til motor og udstødning

Kontrllampe for motorolie
Lampe for motorolie.
Lampen tænder hvis olietrykket for lavt eller der mangler motorolie. Stands bilen og sluk motoren. Fortsat kørsel vil beskadige motoren.
 
Kontrollampe for kølervæske
Lampe for kølervæske.
Hvis lampen er tændt, mangler motoren kølervæske eller kølervæsken er for varm. Stands bilen og sluk motoren. Fortsat kørsel vil beskadige motoren.
 
Kontrollampe fot batteriet
Lampe for batteriet.
Lampen tænder hvis batteriet ikke bliver opladt. Bilen vil løbe tør for strøm. Se bilens instruktionsbog.
 
Kontrollampe for brændstof
Lampe for brændstof.
Lampen tænder når brændstofbeholderen er ved at være tom. Du skal tanke snarest muligt.
 

Sprinklervæske

Sprinklervæskebeholderen skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde – der skal være nok til din køretur. Hvis bilen har en kontrollampe for sprinklervæske, vil den lyse hvis der er for lidt på. Derfor skal du kunne udpege kontrollampen for sprinkler.

Kontrollampe for sprinklervæske.
Kontrollampe til sprinklervæske
Lampen tænder når bilen mangler sprinklervæske. Fyld mere på, så du altid kan holde forruden ren.
 

Bærende dele

Dækmønster

Dækmønstret skal være mindst 1,6 mm. dybt. Alle dæk har slidindikator og når dækket er slidt ned til dem, skal det skiftes. Der hvor slidindikatoren findes inde i dækkets mønster, er der på siden af mønsterklodserne en slags pilmærke eller der står TWI.
I vinterhalvåret kan den sagkyndige også finde på at spørge om bilen har vinterdæk på.

Støddæmpere

Støddæmperne skal være virksomme ved alle hjul. Det er de hvis bilen straks falder til ro efter et tryk over hjulene.
OBS! Gøres det forkert, får bilen buler. Bank derfor forsigtigt på bilen over forhjulene og find et sted hvor det lyder til at være massivt. Placer hænderne som til hjertemassage på det sted du har fundet og tryk ned. Der må ikke være ringe på den nederste hånd, det ridser bilen.
De bagerste støddæmpere kan kontrolleres ved at åbne bagagerummet og trykke ned i hvert hjørne af åbningen.

Kontrollampe for dæktryk
Kontrollampe for dæktryk
Lampen lyser hvis dæktrykket falder markant på et eller flere dæk.