Kørekort regler

Der mange er mange regler som skal overholdes

Når du tager kørekort er der mange regler som både du og din kørelærer skal overholde. Hvor lang tid må der gå imellem du får undervisning? Må du få teoriundervisning og køre samme dag? Hvilke underskrifter skal du have? Osv.

Det vil altid ramme dig hvis I ikke følger reglerne.

Du risikerer at blive afvist til teoriprøven eller køreprøven. Du risikerer at du skal starte helt forfra med kørekortet. Du risikerer bøde og fængselsstraf i meget alvorlige tilfælde af snyd.

Vi begynder at beskrive reglerne her.

Efterhånden som vi har tid, vil vi beskrive hvilken betydning reglerne har for dig i et almindeligt sprog.

Indhold

Underskrifter når du tager kørekort
Kørselsforbud
Links til regler, love, undervisningsplaner mv.