Om autoskolen.dk

Hvem er Autoskolen.dk

Autoskolen.dk drives af Klar • Parat • Bestå (læs mere der) og giver udelukkende gratis råd, hjælp og vejledning til mennesker som tager kørekort eller har tænkt sig at tage kørekort til alm. bil (kat. B).

Autoskolens historie

Autoskolen.dk har eksisteret siden 2002. I de første år blev autoskolen brugt som base for køreelever der deltog i pædagoiske eksperimenter bl.a. forsøg med læringsstile.

Ideen var, at fokusere mere på årsagen og løsningen og mindre på fejlen. Samt den gamle sandhed om, at mennesker er forskellige og lærer forskelligt. Konsekvensen af den ide blev, at det der er årsag og løsning på Peters problemer ved at lære at køre bil, nok vil være mere eller mindre ubrugeligt og uforståeligt for Julie og Frederik. Drivkraften har derfor altid været at eleven skal være i fokus og undervisningen skal tilpasses den enkelte elev. Store ord som kun giver mening når det praktiseres.

Med siderne “Parallel parkering” og “Kontrol af bilen” udviklede autoskolen sig til at være en service for vores elever. Da Google opdagede Autoskolen kom der pludselig flere og flere besøg. Det blev til sidst besluttet at stille alle erfaringer frit til rådighed og låse alle siderne op. Og takket være Google annoncer, er autoskolen.dk gratis for dig.

Arbejdet forsatte med elever der blev nervøse til køreprøven. I 2-3 år blev mange ideer afprøvet på køreelever, i forsøget på at finde årsager og brugbare og effektive redskaber, som elever kan bruge imens de kører bil og i særdeleshed under køreprøven. Det lykkedes og skabte kurset Klar Parat Bestå og senere firmaet med samme navn.

Når man kigger på mange køreskolers hjemmesider, bliver det tydeligt at autoskolen.dk har sat sig spor i kørelærer branchen. Mange køreskoler har simpelthen kopieret indholdet fra autoskolen.dk, hvilket ikke er lovligt og måske mindre brugbart hvis ikke kørelæreren selv bruger indholdet i sin måde at undervis på.

Klavs Laksø, Klar Parat Bestå