Underskrifter når du tager kørekort

Der skal laves mange underskrifter når man tager kørekort. De skal dokumentere at ansøgeren (dig) har modtaget den undervisning der er lovpligtig og nødvendig i forhold til dine individuelle behov.

Hvad skriver du under på

Som alle andre steder du skriver under, er din underskrift bindende og i forbindelse med køreundervisningen, afgiver du din underskrift under strafansvar (Straffelovens § 163). Vær derfor sikker på at du har gennemført den undervisning, både indhold og længde, som du skriver under på. Underskrifter og datoer må ikke ændres når først de er lavet.


Lektionsplanen

Efter hver undervisning

Hver gang du har modtaget undervisning, skal du og den kørelærer som har undervist dig skrive under i lektionsplanen og notere datoen for undervisningen. Det skal gøres straks efter undervisningen er afsluttet (ikke noget med at skrive under i morgen). I skriver under på at du har modtaget undervisning i de emner og det antal lektioner, som er noteret.

Al undervisning skal skrives i lektionsplanen også repetitionslektioner, ekstra lektioner og hvad det ellers bliver kaldt. Enhver underskrift og dato tæller med når der beregnes pauser i undervisningen.

Snyd med underskrifter og datoer rammer dig

Snyder din kørelærer med underskrifter og datoer eller ikke vil skrive repetitionslektionerne i lektionsplanen, så er det først og fremmest dig kørelæreren snyder. Konsekvensen kan være at du skal starte forfra med dit kørekort og betale for undervisningen igen. Kørelæreren straffes desuden hårdt med bøde og/eller fængsel, for lovovertrædelse og misbrug af den tillid staten giver en godkendt kørelærer.

Snyder du med underskrifter og datoer eller medvirker til det, er konsekvensen at du skal starte forfra med dit kørekort og betale for det hele igen. Du risikere at blive idømt bøde og/eller fængsel i indtil 4 måneder og dermed er din straffeattest er ikke længere ren.

Ansøgningen – P23

Efter manøvrebanen

Læreren som underviser dig på manøvrebanen skal udover lektionsplanen også underskrive i ansøgningen på side 2 i rubrikken “Anvendt lukket øvelsesplads”.

Inden ansøgningen indleveres til borgerservice

Du skal have udfyldt ansøgningens forside med navn, adresse, cpr.nr. tlf.nr m.m. + dato og underskrift. På ansøgningens side 2 skal kørelæreren som underviste dig på manøvrebanen have skrevet under.

Inden teoriprøven

På ansøgningens side 2 skal rubrikken “Undervisning i teori foretaget af” være underskrevet af den lærer som underviste dig i den sidste teorilektion.
Rubrikken “Undervisning i praktisk kørsel foretaget af” skal være underskrevet af den kørelærer som underviste dig i den sidste lovpligtige lektion i undervisningsplanen hovedafsnit 7.

Efter glatbanen (køreteknisk anlæg)

Læreren som underviser dig på glatbanen skal udover lektionsplanen også underskrive i ansøgningen på side 2 i rubrikken “Anvendt køreteknisk anlæg“.

Inden køreprøven

I ansøgningen skal rubrikken “Erklæring om køreundervisning” være udfyldt af den sidste lærer i teorilokalet, din kørelærer i skolevognen og dig.