Det Billigste Kørekort

Kan den “dyre køreskole” give det billigste kørekort?

Ja, men hvordan???

Fordi kørelæreren ikke behøver at køre med så mange elever hver dag, for at opnå en fornuftig indkomst.

Når du ikke skal dele kørelærerens tid med mange andre elever, betyder det bl.a. at

 • Du får undervisning af en lærer der er frisk og nærværende.
 • Du kan nemmere få køretider og dermed få sammenhæng og kontinuitet i din undervisning. Især i starten skal du helst køre 1-2 gange om ugen.
 • Du kan bedre huske det du lærte sidst du kørte, når det ikke er så længe siden.
 • Du undgår unødvendig lang ventetid på teoriprøve, køreteknisk anlæg (glatbane) og køreprøve.

Når undervsingen er sammenhængende og planlagt, sparer du både tid og penge på køretider, fordi du bedre kan huske det du lærte sidste gang du kørte. Det betyder også, at din mulighed for at bestå teriprøven og køreprøven i første forsøg bliver markant bedre.

I den sidste ende, betyder det at du ikke skal have så mange ekstra køretimer for at bestå køreprøven og du sparer mange penge på prøver du ikke dumper.

Disse køreskoler og kørelærere lever af anbefalinger. De ved godt hvad de er værd og går ikke på kompromis med kvaliteten. Du finder dem aldrig på en sweetdeal og de reklamerer sjældent.

Hvordan kan den “billige køreskole” blive den dyreste?

Alle køreskoler har stort set de samme udgifter.

Køreskoler har udgifter til.

 • Lokaler (husleje, el osv)
 • Inventar (computere, telefoner, borde, stole, lamper osv)
 • Manøvrebane og løn til læreren på banene. Køreskoler har normalt ikke deres egen manøvrebane men køber tiden og bilerne på de etablerede baner. Det koster det samme for alle køreskoler i området.
 • Køretekniske anlæg (glatbanen). Her gælder det samme som for manøvrebaner. Det koster det samme for alle køreskoler i området.
 • Løn til teorilæreren
 • Løn til kørelæreren for de lektioner der er i pakken
 • Annoncer
 • m.m.
Der er kun eleverne til at betale

Selvom der er flere elever til at betale for lokaler og inventar, har de fleste køreskoler mere eller mindre de samme udgifter pr. elev. Det er nemlig manøvrebanen og glatbanen som er de dyreste udgifter pr. elev og det er samme pris for alle køreskoler.

Det betyder, at det du ikke betaler i startpakken kommer du til at betale senere på dårlig undervisning, ekstra gebyrer og dumpede prøver. Der er  jo ikke andre til at betale end kunden. Og du er kunden.

Køreskolen kan spare på omkostningerne, men hvordan

Den vare som køreskoler sælger og lever af er undervisning. Derfor er det undervisningen man sparer på når prisen er lav. Den undervisning der skal gøre dig klar til prøverne og gøre dig til en sikker bilist.

Teoriundervisning
 • Teoriundervisning baseret på den nyeste teknologi. Det lyder godt. Men det betyder ofte at al teoriundervisning foregår på computer. I sidder ved hver jeres computer og passer jer selv, hvilket er ulovligt. En stor del af teoriundervisningen skal være lærerundervisning.
 • Der er mange elever til undervisning hvilket giver mindre læretid til dig. Derfor må en kørelærer ikke undervise flere end 20 elever på samme tid og de skal alle være igang med den samme lektion.
 • Læreren er ofte optaget af andre ting og det er svært eller umuligt at få svar på dine spørgsmål.
 • Nogen gange er der ingen lærer til stede i lokalet.

Det lød ellers så godt da de lokkede med teoriundervisning baseret på den nyeste teknolog, hvor du er i centrum. Men det betyder ofte en undervisning hvor du må klare dig selv. Hvis det opdages af ved en kontrol, kan det i værste fald kan betyde at din undervisning suspenderes.

Billig pakke = Lav løn til kørelæreren i bilen

Når du har købt en billg pakke, så tjener kørelæreren ikke så meget på de 16 kørelektioner der er i pakken. For at kunne opnå en fornuftig løn, er kørelæreren nødt til at have så mange elever at spildtid kan undgås. Se hvad det betyder for dig.

 • Du kan ikke få køretider.
  Når kørelæreren har mang,e kan der gå lang tid imellem du kan få en køretid. Du bør køre 1-2 gange om ugen, hvis der skal være kontinuitet i din undervisning. Vi møder ofte elever som skifter køreskole fordi de ikke kan få køretider og derfor glemmer det de har lært.
 • Kørelæreren i bilen underviser ikke.
  Kørelæreren lader dig bare køre uden at fortælle hvad du skal gøre. Det er meget typisk for en dårlig køreundervisning. Derved lærer du ikke det du skal og du skal have flere kørelektioner.
  I bedste fald leverer kørelæreren en standard undervisning som passer til et gennemsnit af elever og dermed taber dem som falder udenfor gennemsnittet.
 • Kørelæreren er træt, uoplagt og bliver let irriteret.
  Mange elever giver lange arbejdsdage, ofte både hverdage og weekender. Det vil gøre alle mennesker trætte og betyder at du ikke får den undervisning du skal have – du kører bare rundt. I værste fald bliver kørelæreren let irriteret og råber til dig i stedet for at tale med dig og forklare hvad du skal gøre i stedet.
  Det kræver overskud og mod af en kørelærer at give en personlig individuel undervisning (differentieret undervisning) som er målrettet dine behov og forudsætninger.
 • Kørelæreren er ikke nærværende.
  Kørelæreren snakker i telefon, spiser og drikker, skal lige hente noget osv. i din køretime (toiletbesøg kan du ikke klage over).
 • Kørelæreren følger ikke lektionsplanen.
  Din undervisningen skal gå fra lette til sværere manøvrer og skal bygge på den teoriundervisning du sidst har fået. Det er et lovkrav. I stedet oplever du at du kører i rundkørsler, på motorvej og i tæt trafik inden du har fået teoriundervisning i det og før du er klar til det. Kørelæreren vil sikkert sige, at det kun er godt at blive kastet ud i det med det samme.
  Men uanset hvad din kørelærer siger, er det lovbrud når lektionsplanen ikke følges – det er upædagoisk og det går ud over din læring.
 • Du kan ikke få køretimer nok før køreprøven
  Kørelæreren skamroser dig og siger at “Du kører rigtig godt. Nu skal du til køreprøve”. Der bliver bestilt køreprøve men du behøver jo ikke så mange tider og dem du får ligger meget spredt. Vi har oplevet elever der har haft sidste køretime en hel uge før prøven.
  En dumpet løreprøve koster let 2-3.000 kr. med nyt prøvegebyr og køretimer.  Du skal nægte at tage køreprøve hvis du ikke kan få køretimer nok og ikke føler dig klar.
 • Du kommer til køreprøve dagen efter glatbanen
  På glatbanen kører man helt anderledes end normalt. Man speeder meget kraftigt op og træder alt hvad man kan på bremsen. Går man til prøve kort efter banen uden en normal køretime imellem, er der stor risiko for at man accelerer og bremser på samme måde under køreprøven – og består ikke.
 • Du kommer til prøve selvom du ikke er klar.
  Det er en klassikker blandt useriøse kørelærere. Man skamroser eleven og træner på mindre krævende ruter. Så kommer eleven til køreprøve og oplever almindelig trafik, bliver streset og nervøs og dumper. Kørelæreren forstår det ikke for “Du er min bedste elev”, “Du kører jo så godt” og giver den sagkyndig skylden.
 • Og sådan kan vi fortsætte…

Er den dyre køreskole så bedre?

Så nemt er det desværre ikke

Det er svært at finde ud af om en køreskole er god eller dårlig. Men hvis du også læser vores side om valg af køreskole, er du forhåbentlig i stand til at gennemskue de dårligste køreskoler.

En køreskole der er både dyr og dårlig, får hurtigt et dårligt omdømme i lokalområdet og må lukke. Så jeg vil tro at der ikke findes mange af den slags.

Men måske det er et mere sikkert valg?

Eftersom de såkaldte dyre køreskoler (dem med den høje pakkepris) kan eksistere i årevis, så må der vel være noget som er bedre, noget som eleverne vil betale for. De dyre køreskoler er normalt dem som ved hvad de er værd. De satser på kvalitet og den gode oplevelse for eleven og går ikke på kompromis med det.

Forhåbentlig er du nu blevet klogere på hvordan du vælger køreskole.