Dokumenter til køreprøven

Tager du kørekort for første gang

Du skal medbringe:

Når du skal til køreprøve, skal du dokumentere din identitet, at du har fået den lovpligtige undervisning, at reglerne er fulgt mv. Se her hvilke dokumenter du skal have med til køreprøven.

 • Din ansøgning om kørekort. På side to skal der være underskrift for lukket øvelsesplads, køreteknisk anlæg, undervisning i teori og undervisning i kørsel samt underskrifter på “Erklæring om køreundervisning”.
 • Din kørelærers eksemplar af lektionsplanen
 • Dit pas og det skal være gyldigt

Hvis du ikke er i besiddelse af et gyldigt pas, skal du i stedet medbringe:

 • Original fødsels-, navne- eller dåbsattest
 • Sundhedskort
 • Billedlegitimation. Kan være et udløbet pas, studiekort, buskort el lignende.
 • Hvis dit personnummer ikke fremgår tydeligt af de nævnte dokumenter, skal du tillige fremvise et legitimationspapir udstedt af en offentlig myndighed, hvor personnummeret tydeligt fremgår.

Samtykkeerklæring

Hvis du var under 18 år, da du modtog den første undervisning, skal dine forældre udfylde en samtykkeerklæring, se her. Hvis borgerservice IKKE har noteret i ansøgningen, at den er modtaget og godkendt, SKAL du have den med til både teori- og praktisk prøve.

Førstehjælpsbevis

Hvis borgerservice IKKE har noteret i ansøgningen, at det er modtaget og godkendt, SKAL du have det med til både teori- og praktisk prøve.

Opholdstilladelse

Hvis du ikke er dansk eller nordisk statsborger, skal du også medbringe din opholdstilladelse eller opholdsbevis, med mindre du lovligt kan opholde dig i Danmark uden tilladelse.


Har du fået kørselsforbud og krav om særlig køreundervisning

Du skal medbringe:

Når du har modtaget særlig køreundervisning, skal du dokumentere din identitet, at du har fået den lovpligtige undervisning, at reglerne er fulgt (pausereglerne gælder stadig for særlig køreundervisning) mv. Se her hvilke dokumenter du skal have med til køreprøven.

 • Din ansøgning om kørekort. På side to skal der være underskrift for teoriundervisning og undervisning i praktisk kørsel samt underskrifter på “Erklæring om særlig køreundervisning”.
 • Din kørerlærers eksemplar af lektionsplanen
 • Dit pas og det skal være gyldigt

Hvis du ikke er i besiddelse af et gyldigt pas, skal du i stedet medbringe:

 • Original fødsels-, navne- eller dåbsattest
 • Sundhedskort
 • Billedlegitimation. Kan være et udløbet pas, studiekort, buskort el lignende.
 • Hvis dit personnummer ikke fremgår tydeligt af de nævnte dokumenter, skal du tillige fremvise et legitimationspapir udstedt af en offentlig myndighed, hvor personnummeret tydeligt fremgår.

Opholdstilladelse

Hvis du ikke er dansk eller nordisk statsborger, skal du også medbringe din opholdstilladelse eller opholdsbevis, med mindre du lovligt kan opholde dig i Danmark uden tilladelse.


Skal du generhverve dit kørekort eller har du fået kørselsforbud pga. spirituskørsel

Du skal medbringe:

Når du skal til køreprøve, skal du dokumentere din identitet. Se her hvilke dokumenter du skal have med til køreprøven.

 • Ansøgning om kørekort
 • Dit kørekort (med mindre du har fået en ubetinget frakendelse)
 • Et fotografi, hvis dit kørekort er inddraget eller mistet. Se her hvordan billedet skal se ud.

Hvis du ikke er i besiddelse af dit kørekort, skal du i stedet medbringe:

 • Dit pas og det skal være gyldigt

Hvis du ikke er i besiddelse af et gyldigt pas, skal du i stedet medbringe:

 • Original fødsels-, navne- eller dåbsattest
 • Sundhedskort
 • Billedlegitimation. Kan være et udløbet pas, studiekort, buskort el lignende.
 • Hvis dit personnummer ikke fremgår tydeligt af de nævnte dokumenter, skal du tillige fremvise et legitimationspapir udstedt af en offentlig myndighed, hvor personnummeret tydeligt fremgår.

Opholdstilladelse

Hvis du ikke er dansk eller nordisk statsborger, skal du også medbringe din opholdstilladelse eller opholdsbevis, med mindre du lovligt kan opholde dig i Danmark uden tilladelse.