Kørelærere lader eleverne dumpe

En gammel historie, som stadig er aktuel.

På dr.dk kan man læse at politiet mistænker at visse køreskoler og kørelærere med vilje lader deres elever dumpe køreprøven og at det er de køreskoler der sælger en urealistisk billig kørekortpakke, der gør det. http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2014/05/30/172025.htm Det er også vores erfaring her på Autoskolen.dk. Og det vil vi gerne uddybe.

Hvordan kan køreskolen sælge en billig kørekortpakke?

Det er ikke så svært at regne ud. Køreskolen skal først have dækket sine udgifter til lokaler, strøm, varme, leje af manøvrebane og 180 minutters undervisning, 180 minutters køreteknisk kursus, 29 teorilektioner, 16 kørelektioner på vej, reklame, fortjeneste osv.
Udgiften til leje af manøvrebane og køreteknisk kursus er stort set den samme for alle køreskoler. Udgiften til lokaler kan selvfølgelig variere, men med mindre lokalerne ligger i kørelærerens bolig, så koster det. Udgiften til reklame kan man selvfølgelig skære ned på, men uden tilfredse elever kommer der ingen nye elever. Så lokkende reklamer med fokus på den lave pris er nødvendigt. Der findes køreskoler der har ventetid på at starte, uden de reklamerer.

Undervisningen bliver dårligt betalt når lovpakken er billig

Tilbage bliver der kun udgiften til undervisning på banerne, i teorilokalet og i bilen, som køreskolen kan justere på. Det er kørelærerne som står for undervisningen. Altså er det kørelærernes løn der justeres ned, når prisen på kørekortpakken er lav. Det betyder at kørelæreren ofte får så lidt for sit arbejde, at han ikke kan leve af det efter moms, brændstof, afdrag på billån, forsikringer, ejerafgift, reperationer, manglende indtægt i lavsæsonen, manglende indtægt ved sygdom og ferie, pension osv. Husk at kørelærere i Danmark er selvstændige.
Når vi som mennesker ikke synes vi bliver ordentligt betalt for vores arbejde, så daler entusiasmen, grundigheden og kvaliteten af arbejdet. Når man samtidig skal arbejde meget på alle tidspunkter og alle ugens dage for at få en fornuftig indtægt, så bliver man træt og fristes til at hoppe over hvor gærdet er lavest = dårlig undervisning.

Hvorfor lader kørelæreren sine elever dumpe?

Den pris kørelæreren får af køreskolen for de 16 kørelektioner der er i pakken er en del mindre end den pris kørelæreren får, når eleven skal til at betale for køretimerne. Når eleven har haft de 16 lektioner der er i lovpakken, tjener kørelæreren op til 200kr. mere pr. lektion incl. moms og eleven beltaler direkte til kørelæreren. Med andre ord, det er nu kørelæreren begynder at tjene penge.

En køreprøve i København koster mindst 1.000 kr. Skolevognen køre ikke ret meget under en køreprøve og den trætte kørelærer holder “pause” det meste af tiden. Så det gælder om at få eleven til køreprøve.

Man roser eleven som overtales til at komme til prøve hurtigst muligt. Eller kørelæreren lader eleven  vente 1 måned eller mere på prøve, uden eleven kan få de kørelektioner han ønsker. Efter planen dumper eleven. Kørelæreren giver den prøvesagkyndige skylden. Eleven får en ny prøve og det samme gentager sig igen og igen og igen indtil eleven består på en god dag eller skifter køreskole og opdager at han ikke har lært det han skulle – og derfor dumper han.

Det sker ofte at vi overtager elever fra de såkaldte “billige Køreskoler”.